T O U S   L E S   T E M P S
loader

VICARAGUA COFFEE BEANS

$99.00

Trạng thái : In stock

Anlor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce condimentum est lacus, non pretium risus lacinia vel. Fusce eget turpis orci.

Hiển thị 0–12 of 16 kết quả

Hồng trà sữa

Price -
33,000đ / 36,300đ

Trà sữa double tea

Price -
33,000đ / 36,300đ

Trà sữa thái xanh

Price -
33,000đ / 36,300đ

Trà sữa olong

Price -
39,000đ / 42,900đ

Trà sữa tiramisu

Price -
39,000đ / 42,900đ

Cookie chocolate

Price -
39,000đ / 42,900đ

Trà sữa khúc bạch

Price -
42,000đ / 46,200đ

Trà sữa đặc biệt

Price -
48,000đ / 52,800đ

Trà sữa kem muối

Price -
40,000đ / 44,000đ

Trà sữa baileys

Price -
45,000đ / 49,500đ

Trà sữa pudding đậu đỏ

Price -
43,000đ / 47,300đ

Gạo rang Nhật Bản

Price -
42,000đ / 46,200đ

Hồng trà sữa

Price -
33,000đ / 36,300đ

Trà sữa double tea

Price -
33,000đ / 36,300đ

Trà sữa thái xanh

Price -
33,000đ / 36,300đ

Trà sữa olong

Price -
39,000đ / 42,900đ

Trà sữa tiramisu

Price -
39,000đ / 42,900đ

Cookie chocolate

Price -
39,000đ / 42,900đ

Trà sữa khúc bạch

Price -
42,000đ / 46,200đ

Trà sữa đặc biệt

Price -
48,000đ / 52,800đ

Trà sữa kem muối

Price -
40,000đ / 44,000đ

Trà sữa baileys

Price -
45,000đ / 49,500đ

Trà sữa pudding đậu đỏ

Price -
43,000đ / 47,300đ

Gạo rang Nhật Bản

Price -
42,000đ / 46,200đ

Tìm kiếm ở đây

Lọc giá

Sản phẩm hàng đầu

Cà phê đen
30,000đ / 33,000đ
Cà phê sữa
32,000đ / 35,200đ
Bạc xỉu
35,000đ / 38,500đ
Cà phê macchiato
45,000đ / 49,500đ
Cà phê sữa dừa
45,000đ / 49,500đ